Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Welcome to TREX THAIRUNG

ผู้นำการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายตู้บรรทุกประเภทต่างๆ ภายในโรงงานประกอบที่มีคุณภาพมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น และเทคโนโลยีอันทันสมัย  ภายใต้การควบคุมของ นิปอน เทร็ก และ เคียวคุโตะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทีมช่างและวิศวกรชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี ใช้เครื่องจักรอันทันสมัยในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ อาทิ เครื่องตัด Plasma เครื่องตัด Shearing เครื่องพับโลหะแผ่น Press Brake  เครื่องพันซ์ Turret Punch ในการขึ้นรูปผลิตชิ้นส่วน ประกอบตัวถังบนจิ๊กสำหรับจับยึดโดยเฉพาะ ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ได้มาตรฐาน มีความถูกต้องแม่นยำ ตู้บรรทุกมีความสมบูรณ์แบบ แข็งแกร่งและทนทาน ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย จึงมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และการบริการที่เป็นเลิศ

Read More

FEATURE PRODUCTS

There are many models to using technology of Truck Body and Dump truck from Japan.

Wing Van Body
Read More

10 Door Van Body
Read More

Dump Body
Read More

Full Trailer
Read More

Mixer photo1

Mixer
Read More

small van1

Small Van Body
Read More